?

Log in

No account? Create an account
Liisa Ihmemaassa [entries|friends|calendar]
Liisa

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[07 Aug 2005|09:42pm]
Kerro mitä mieltä olet minusta, nimettömästi.
Kirjoita kirjakielellä, ei hymiöitä,
jotta en tiedä kuka kirjoittaa.
3 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]